Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.toysbielawa.pl, którego właścicielem jest firma TOYS Sławomir Hanuszek, z siedzibą w Bielawie 58-260, pl. Wolności 9, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 882-176-25-83; REGON: 021200406.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy www.toysbielawa.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
  3. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza produktów poza granice kraju.
  4. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów.
  5. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
  6. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
  7. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu lub faktura VAT. O chęci otrzymania faktury Klient informuje podczas składania zamówienia.
  8. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celach promocyjno - reklamowych. Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

CENY TOWARÓW

1.Wszystkie ceny podane w Sklepie  są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy oraz niniejszego Regulaminu.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.Koszty dostawy zostaną podane podczas składania zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.toysbielawa.pl lub drogą mailową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz zamówienia składane telefonicznie tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 – 18.00.

2.Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia na stornie internetowej Sklepu w przypadku zakupów z rejestracją w sklepie oraz w pozostałych przypadkach wybraniu towaru telefonicznie  lub mailowo i dokonaniu wyboru sposobu płatności oraz dokonaniu wpłaty na konto firmowe sklepu www.toysbielawa.pl.

3.Sklep może odmówić realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku gdy podane przez Klienta dane

4.Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

5.Klient będzie informowany na bieżąco drogą mailową o statusie realizacji złożonego zamówienia, w tym o momencie wysyłki zamówionych produktów. Dodatkowo Klient może śledzić status bieżącego zamówienia, a po zalogowaniu do Sklepu ma możliwość wglądu do historii dokonywanych w Sklepie zamówień.

FORMY PŁATNOŚCI

1.Klient w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru formy płatności.

2.Sklep dopuszcza następujące formy płatności:

a) przelewem na konto Sklepu

b) płatnośc gotówką tylko przy odbiorze osobistym w placówce firmy po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

3.W przypadku wyboru płatności przelewem Klient dokonuje zapłaty za zamówione produkty na konto Sklepu przed realizacją ich wysyłki, z zastrzeżeniem ust.4.

4.Placówki przedszkolne i inne instytucje publiczne mogą, po uzgodnieniu z obsługą Sklepu, dokonywać płatności przelewem na podstawie wystawionej przez Sklep faktury, po otrzymaniu zamówionych produktów..

DOSTAWA

1.Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub odbiera towar osobiście w placówce firmy Toys Sławomir Hanuszek w Bielawie pl. Wolności 9 po wcześniejszym uzgodnieniu klienta z właścicielem firmy terminu odbioru i formy płatności.

2.Koszt wysyłki zamówienia wyświetlany jest w czasie procesu składania zamówienia.

3.Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika Poczty Polskiej w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu.

4.Szczegółowe zasady dostawy produktów do Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Każde złożone zamówienie rozpatrywane jest w ciągu 72 godzin od jego potwierdzenia i opłacenia przez Klienta z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

2.W przypadku płatności przelewem, zamówienie złożone i opłacone rozpatrywane jest w najbliższym dniu roboczym.

3. W przypadku odbioru osobistego termin i miejsce realizacji dostawy zostaje omówiony telefonicznie lub drogą mailową z klientem.

4.Opłacenie zamówienia rozumiane jest jako zaksięgowanie należnej wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

5.O czasie dostawy klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych dla doręczenia.

ZWROTY I REKLAMACJE

1.Klient może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić do Sklepu zamówione produkty bez podania przyczyny. W takim przypadku należy produkt odesłać do Sklepu w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania zapakowany w oryginalne opakowanie wraz z dowodem zakupu lub fakturą VAT.

2.Zwracane produkty należy przesłać po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową z obsługą Sklepu na adres:

TOYS Sławomir Hanuszek  pl. Wolności 9 , 58-260 Bielawa.

3.Zwrot kwoty stanowiącej wartość zwracanych produktów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki na podane przez Klienta konto bankowe.

4.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktów, powstałych w wyniku ich użytkowania.

5.Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową, wysyłając e-maila z treścią reklamacji na adres: zabawki.hany@gmail.com

6.Sklep ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.

7.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

8.Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt.

9.Wszelkie przesyłki odesłane do Sklepu „Za pobraniem” będą zwracane do nadawcy.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

2.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie toys-bielawa.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie zapisy zawarte w regulaminie.

2.Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.toys-bielawa.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

5.Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów oraz importerów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.